تصاوير زيبا از مناظر و جاهاي ديدني ايران

عكسهاي منتشر شده در اين وبلاگ اختصاصي بوده وهرگونه كپي برداري با اجازه صاحب اثر مجاز است

Monday, May 21, 2007
Labels:


Labels:

Wednesday, April 18, 2007
Labels:Labels:


جلوه اي از بهار 1386 در تهران

Monday, November 13, 2006

ديدني هاي قشم در خليج فارس
جنگل حرا در جزيره قشم در خليج فارس
border="0" alt="" />

SEA-FOREST QESHM in IRAN
border="0" alt="" />

اختلاف ارتفاع آب در جنگل حرا كه در كمتر از نيم ساعت به 50 سانتي متر رسيده است
border="0" alt="" />

اختلاف ارتفاع آب در جنگل حراكه در كمتر از نيم ساعت به 50 سانتي متر رسيده است
border="0" alt="" />

نمايي از درختان جنگل حرا جزيره قشم در خليج فارس
border="0" alt="" />

نمايي از درختان جنگل حراجزيره قشم در خليج فارس
border="0" alt="" />

Thursday, October 05, 2006

جزيره‌ قشم‌ صدف‌ خليج‌ فارس
شتر از معدود حيواناتي اهلي است كه درجزيره قشم يافت مي شود


نمايي از جنكل معروف حرا در جزيره قشم


نمايي از جنكل معروف حرا در جزيره قشم

نمايي از جنكل معروف حرا در جزيره قشم

نمايي از جنكل معروف حرا در جزيره قشم

Tuesday, October 03, 2006

آثار باقي مانده تخت جمشيد
تخت جمشيد را همان گونه كه داريوش در كتيبه اي به آن اشاره كرده است، مي توان نوعي دژ يا ارگ حكومتي دانست كه جايگاهي براي اداره كشور و برگزاري مراسم رسمي و مذهبي و پذيرايي هاي مهم و باشكوه و تجمع هاي حكومتي و اقامتگاه پادشاه و نزديكان او بود. چنين دژ يا فضايي مانند دژهاي دوران اسلامي كه از برخي از آنها اطلاعات بيشتري در دست است، عرصه هاي گوناگون، اما كمابيش معين و مشخصي داشت .در نزديكي ارگ پارسه يا تخت جمشيد، يك يا چند سكونتگاه بزرگ وجود داشت كه محل زندگي گروه هاي متوسط مردم، كاركنان عادي كاخ ها، گروه هايي از كشاورزان و پيشه وران بود. در برخي لوحه هاي به دست آمده از تخت جمشيد به سكونت گاه هاي واقع در نزديكي تخت جمشيد اشاره شده است، اما هنوز از آنها آثار قابل ملاحظه اي يافت نشده است، زيرا بناهاي آنها با مصالح معمولي و كم دوام ساخته شده بود
تصويري از نماي يكي از مقبره هاي سلاطين


تصويري از نماي يكي از كتيبه ها


تصويري از نماي بيروني يكي از تالارها


كتيبه سنگي كه نقش كارگران كاخ را در حمل آب نشان مي دهد


نماي ديگر ازمقبره هاي سلاطين هخامنش در دل كوههاي اطراف تخت جمشيد


مقبره هاي سلاطين هخامنش در دل كوههاي اطراف تخت جمشيديكي از دروازه هاي اصلي تخت جمشيد

نماي ديگري از دروازه هاي اصلي تخت جمشيد


مجسمه سنگ تراش شده سر ستونهاي تخت جمشيد


يكي از كتيبه هاي تصويري موجود در تخت جمشيد


نمايي بيروني يكي از تالارهاي در تخت جمشيد

Sunday, October 01, 2006

تصاويري از جزيره زيباي كيش در خليج فارس
تصويري از نماي پشت هتل بزرگ داريوش در كيش

سرستونهاي نماي بيروني هتل داريوش

تابلوي سر درورودي هتل داريوش در جزيره كيش

تصوير نماي بيروني هتل داريوش در جزيره كيش

نماي ديگري از هتل داريوش در جزيره زيباي كيش

نماي زيبا ازشهر كيش

نماي ديگري از هتل داريوش در جزيره زيباي كيش

Thursday, September 28, 2006

تصاوير زيبا از شهر تاريخي اصفهان

نمايي از ساحل زاينده رود در اصفهاننمايي از ميدان نقش جهان در اصفهان


نمايي از سي و سه پل زاينده رود در اصفهان


تصوير ي ازنماي اندرون مهمانسراي عباسي اصفهان

نماي ديگري از مهمانسراي عباسي اصفهان كه توريستهاي خارجي به حرفهاي راهنما در مورد معماري اين بناي زيبا گوش ميدهند

تصوير ي ميدان نقش جهان اصفهان

بناي عالي قاپو در ميدان نقش جهان اصفهان

نماي زيبا ازيك مسجد در مجاورت مهمانسراي عباسي